Dimensionering

 

Saferoad hjælper med at dimensionere støjskærme, så skærmen et tilpasset optimalt til de lokale forhold. 

 

Tilpasning til området

I byerne er bebyggelsen tæt, og der er derfor ofte begrænset tilgængelig plads omkring vejene. Det er muligt at montere en støjskærm med endog meget kort afstand til kørebanen.

 

Den påkrævede afstand fra autoværnet til støjskærmen afhænger af typen af autoværn. Med de kraftigste autoværn, som Saferoad producerer, kan afstanden komme helt ned på 60 cm. Dertil kommer afstanden fra autoværnet til afstribningen på kørebanen, der ofte er omkring 30 – 40 cm.

 

Det er dog tilladt at have en afstand fra autoværn til afstribning på ned til 0 cm. På den måde er det i de fleste tilfælde muligt at nedbringe den samlede afstand fra afstribningen på kørebanen til støjskærmen til under 1 meter.

 

Distance og afkortning

Figuren til højre viser, hvordan man kan mindske afstanden mellem autoværn og støjskærm.

 

Støjskærmens pladsforbrug er bestemt af autoværnets arbejdsbredde—dvs. afstanden som autoværnet rykker sig ved en påkørsel. Ved at hærde autoværnets konstruktion, kan man rykke den samlede afstand fra støjskærm til afstribning helt ned til 60 cm.

 

 

Brydning af støjskærm ved indfaldsveje

Det kan være nødvendigt at bryde en støjskærms forløb i forbindelse med indfaldsveje. Det er dog muligt at minimere tabet af den støjdæmpende effekt ved at forlænge skærmens forløb et stykke ned ad indfaldsvejen på hver side.

 

På denne måde fortsætter lyden ikke rundt om støjskærmen, der hvor de to veje støder sammen, men bliver dæmpet af den forlængede skærm.

 

Et eksempel på denne løsning kan ses på Tranholmvej i Aalborg

 

 

Mulighed for gennemgang

Er der behov for en gennemgang for fodgængere og cyklister, kan man lave en passage uden at gå på kompromis med den støjdæmpende effekt, ved at de to ender af den brudte støjskærm forskydes og samtidig forlænges.

 

Det giver for eksempel mulighed for, at beboerne i et boligområde får adgang til et busstoppested.

 

En sådan løsning kan der ses et eksempel på i Tranbjerg ved Aarhus.

 

Forskydning ved forsyningsledninger

I visse tilfælde er det uhensigtsmæssigt at flytte en forsyningsledning. Her kan man omgå ledningsføringen ved at lave en åbning med overlappende ender.

 

Dette overlap sikrer, at skærmen bibeholder sin fulde støjdæmpende effekt.

 

 

 

 

 

Der er ikke langt til eksperterne!

info@saferoadshop.dk
70 30 20 30